Tổng Tài Tại Thượng (Phần 3)

Tác giả:
Đang Cập Nhập
Nhóm Dịch:
Âu Thiên Team
Lượt xem:
232387
Lịch Ra Chap:
Thứ 3, Thứ 6
Nội Dung :
"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.

Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:

"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!
232387


Lượt Xem

1
Chapter 320
4 tháng trước 8689
2
Chapter 321
4 tháng trước 1857
3
Chapter 322
4 tháng trước 1088
4
Chapter 323
4 tháng trước 896
5
Chapter 324
4 tháng trước 763
6
Chapter 325
4 tháng trước 775
7
Chapter 326
4 tháng trước 694
8
Chapter 327
4 tháng trước 630
9
Chapter 328
4 tháng trước 551
10
Chapter 329
4 tháng trước 639
11
Chapter 330
4 tháng trước 559
12
Chapter 331
4 tháng trước 471
13
Chapter 332
4 tháng trước 494
14
Chapter 333
4 tháng trước 436
15
Chapter 334
4 tháng trước 568
16
Chapter 335
4 tháng trước 439
17
Chapter 336
4 tháng trước 477
18
Chapter 337
4 tháng trước 426
19
Chapter 338
4 tháng trước 429
20
Chapter 339
4 tháng trước 469
21
Chapter 340
4 tháng trước 530
22
Chapter 341
4 tháng trước 413
23
Chapter 342
4 tháng trước 396
24
Chapter 343
4 tháng trước 515
25
Chapter 344
4 tháng trước 646
26
Chapter 345
4 tháng trước 895
27
Chapter 346
4 tháng trước 1119
28
Chapter 347
4 tháng trước 847
29
Chapter 348
4 tháng trước 855
30
Chapter 349
4 tháng trước 930
31
Chapter 350
4 tháng trước 1060
32
Chapter 351
4 tháng trước 975
33
Chapter 352
4 tháng trước 1191
34
Chapter 353
4 tháng trước 1126
35
Chapter 354
4 tháng trước 1334
36
Chapter 355
4 tháng trước 1941
37
Chapter 356
4 tháng trước 1752
38
Chapter 357
4 tháng trước 1413
39
Chapter 358
3 tháng trước 1712
40
Chapter 359
3 tháng trước 1502
41
Chapter 360
3 tháng trước 1403
42
Chapter 361
3 tháng trước 1470
43
Chapter 362
3 tháng trước 918
44
Chapter 363
3 tháng trước 796
45
Chapter 364
3 tháng trước 1011
46
Chapter 365
3 tháng trước 1128
47
Chapter 366
2 tháng trước 1241
48
Chapter 367
2 tháng trước 1173
49
Chapter 368
2 tháng trước 1661
50
Chapter 369
2 tháng trước 2169
51
Chapter 370
2 tháng trước 3546
52
Chapter 371
2 tháng trước 3592
53
Chapter 372
2 tháng trước 6176
54
Chapter 373
2 tháng trước 3582
55
Chapter 374
2 tháng trước 3593
56
Chapter 375
2 tháng trước 3054
57
Chapter 376
2 tháng trước 2996
58
Chapter 377
1 tháng trước 3404
59
Chapter 378
1 tháng trước 2511
60
Chapter 379
1 tháng trước 2449
61
Chapter 380
1 tháng trước 2784
62
Chapter 381
1 tháng trước 3633
63
Chapter 382
1 tháng trước 3442
64
Chapter 383
1 tháng trước 5342
65
Chapter 384
1 tháng trước 6098
66
Chapter 385
1 tháng trước 12128
67
Chapter 386
3 tuần trước 4307
68
Chapter 387
2 tuần trước 2841
69
Chapter 388
2 tuần trước 6130
70
Chapter 389
2 tuần trước 25239
71
Chapter 390
1 tuần trước 22012
72
Chapter 391
1 tuần trước 19422
73
Chapter 392
6 ngày trước 20768
74
Chapter 393
3 ngày trước 7866
Facebook
TruyenHayTV
WhatsApp
+8468706458