TỔNG TÀI TẠI THƯỢNG

Tác giả:
Đang Cập Nhập
Nhóm Dịch:
MÊ ĐẮM TRUYỆN
Lượt xem:
54164
Lịch Ra Chap:
THỨ 3 & THỨ 6 HÀNG TUẦN
Nội Dung :
Một câu chuyện tình yêu với đầy đủ cung bậc cảm xúc giữa Cung Âu-người đàn ông giàu có bậc nhất thế giới mắc chứng hoang tưởng và Thời Tiểu Niệm - cô gái sáng tác truyện tranh hạng 3 nghèo rớt mồng tơi. Tình yêu, hiểu lầm, thù hận cùng với những âm mưu không lường trước được. Hai người họ sẽ vượt qua thế nào đây? Hãy cùng theo dõi nhé =}
54164


Lượt Xem

1
Chapter 289
2 tháng trước 1307
2
Chapter 290
2 tháng trước 472
3
Chapter 291
2 tháng trước 474
4
Chapter 292
2 tháng trước 341
5
Chapter 293
2 tháng trước 251
6
Chapter 294
2 tháng trước 193
7
Chapter 295
2 tháng trước 169
8
Chapter 296
2 tháng trước 174
9
Chapter 297
2 tháng trước 172
10
Chapter 298
2 tháng trước 185
11
Chapter 299
2 tháng trước 350
12
Chapter 300
2 tháng trước 226
13
Chapter 301
2 tháng trước 189
14
Chapter 302
2 tháng trước 156
15
Chapter 303
2 tháng trước 152
16
Chapter 304
2 tháng trước 132
17
Chapter 305
2 tháng trước 131
18
Chapter 306
2 tháng trước 128
19
Chapter 307
2 tháng trước 120
20
Chapter 308
2 tháng trước 108
21
Chapter 309
2 tháng trước 98
22
Chapter 310
2 tháng trước 109
23
Chapter 311
2 tháng trước 111
24
Chapter 312
2 tháng trước 93
25
Chapter 313
2 tháng trước 93
26
Chapter 314
2 tháng trước 93
27
Chapter 315
2 tháng trước 87
28
Chapter 316
2 tháng trước 83
29
Chapter 317
2 tháng trước 110
30
Chapter 318
2 tháng trước 94
31
Chapter 319
2 tháng trước 99
32
Chapter 320
2 tháng trước 125
33
Chapter 321
2 tháng trước 117
34
Chapter 322
2 tháng trước 141
35
Chapter 323
2 tháng trước 259
36
Chapter 324
2 tháng trước 85
37
Chapter 325
2 tháng trước 83
38
Chapter 326
2 tháng trước 86
39
Chapter 327
2 tháng trước 67
40
Chapter 328
2 tháng trước 75
41
Chapter 329
2 tháng trước 84
42
Chapter 330
2 tháng trước 83
43
Chapter 331
2 tháng trước 72
44
Chapter 332
2 tháng trước 93
45
Chapter 333
2 tháng trước 100
46
Chapter 334
2 tháng trước 93
47
Chapter 335
2 tháng trước 82
48
Chapter 336
2 tháng trước 78
49
Chapter 337
2 tháng trước 71
50
Chapter 338
2 tháng trước 71
51
Chapter 339
2 tháng trước 69
52
Chapter 340
2 tháng trước 77
53
Chapter 341
2 tháng trước 81
54
Chapter 342
2 tháng trước 79
55
Chapter 343
2 tháng trước 89
56
Chapter 344
2 tháng trước 69
57
Chapter 345
2 tháng trước 66
58
Chapter 346
2 tháng trước 70
59
Chapter 347
2 tháng trước 65
60
Chapter 348
2 tháng trước 78
61
Chapter 349
2 tháng trước 82
62
Chapter 350
2 tháng trước 78
63
Chapter 351
2 tháng trước 74
64
Chapter 352
2 tháng trước 72
65
Chapter 353
2 tháng trước 73
66
Chapter 354
2 tháng trước 65
67
Chapter 355
2 tháng trước 66
68
Chapter 356
2 tháng trước 73
69
Chapter 357
2 tháng trước 64
70
Chapter 358
2 tháng trước 67
71
Chapter 359
2 tháng trước 73
72
Chapter 360
2 tháng trước 89
73
Chapter 361
2 tháng trước 65
74
Chapter 362
2 tháng trước 64
75
Chapter 363
2 tháng trước 66
76
Chapter 364
2 tháng trước 79
77
Chapter 365
2 tháng trước 96
78
Chapter 366
2 tháng trước 93
79
Chapter 367
2 tháng trước 107
80
Chapter 368
2 tháng trước 105
81
Chapter 369
2 tháng trước 120
82
Chapter 370
2 tháng trước 182
83
Chapter 371
2 tháng trước 150
84
Chapter 372
2 tháng trước 162
85
Chapter 373
2 tháng trước 196
86
Chapter 374
2 tháng trước 202
87
Chapter 375
2 tháng trước 254
88
Chapter 376
2 tháng trước 393
89
Chapter 377
1 tháng trước 731
90
Chapter 378
1 tháng trước 249
91
Chapter 379
1 tháng trước 293
92
Chapter 380
1 tháng trước 269
93
Chapter 381
1 tháng trước 318
94
Chapter 382
1 tháng trước 1990
95
Chapter 383
1 tháng trước 1045
96
Chapter 384
1 tháng trước 2039
97
Chapter 385
4 tuần trước 2317
98
Chapter 386
3 tuần trước 1346
99
Chapter 387
2 tuần trước 1165
100
Chapter 388
2 tuần trước 1168
101
Chapter 389
2 tuần trước 2205
102
Chapter 390
1 tuần trước 9010
103
Chapter 391
1 tuần trước 9816
104
Chapter 392
6 ngày trước 4766
105
Chapter 393
3 ngày trước 3119
Facebook
TruyenHayTV
WhatsApp
+8468706458