Tôi Đã Trở Thành Mẹ Của Nam Chính

Nhóm Dịch:
Blood Moon
Lượt xem:
335039
Lịch Ra Chap:
Đang Cập Nhập
Nội Dung :
Tôi đã stan nam chính của cuốn tiểu thuyết này 3 năm rồi, thì bất ngờ tôi đã trở thành vợ của người cha độc tài tàn bạo của cậu ấy, Công tước Louvremont, và hành trình stan của tôi vẫn tiếp tục....
Stan nghĩa là cuồng, thích một ai đó
335039


Lượt Xem

1
Chapter 1
5 tháng trước 36566
2
Chapter 2
5 tháng trước 19736
3
Chapter 3
5 tháng trước 15468
4
Chapter 4
5 tháng trước 14232
5
Chapter 5
5 tháng trước 14688
6
Chapter 6
4 tháng trước 19632
7
Chapter 7
4 tháng trước 13321
8
Chapter 8
4 tháng trước 12349
9
Chapter 9
4 tháng trước 13683
10
Chapter 10
4 tháng trước 29775
11
Chapter 11
4 tháng trước 11351
12
Chapter 12
4 tháng trước 6769
13
Chapter 13
4 tháng trước 5658
14
Chapter 14
4 tháng trước 5288
15
Chapter 15
4 tháng trước 5832
16
Chapter 16
4 tháng trước 5437
17
Chapter 17
4 tháng trước 5831
18
Chapter 18
3 tháng trước 6614
19
Chapter 19
3 tháng trước 3939
20
Chapter 20
3 tháng trước 4117
21
Chapter 21
3 tháng trước 3592
22
Chapter 22
3 tháng trước 3392
23
Chapter 23
3 tháng trước 3516
24
Chapter 24
3 tháng trước 3572
25
Chapter 25
3 tháng trước 3709
26
Chapter 26
3 tháng trước 3718
27
Chapter 27
3 tháng trước 4527
28
Chapter 28
3 tháng trước 3401
29
Chapter 29
3 tháng trước 3587
30
Chapter 30
3 tháng trước 5139
31
Chapter 31
3 tháng trước 4985
32
Chapter 32
3 tháng trước 6427
33
Chapter 33
2 tháng trước 3916
34
Chapter 34
2 tháng trước 6070
35
Chapter 35
1 tháng trước 3797
36
Chapter 36
1 tháng trước 4694
37
Chapter 37
1 tháng trước 4698
38
Chapter 38
1 tháng trước 4690
39
Chapter 39
2 tuần trước 1303
40
Chapter 40
2 tuần trước 1397
41
Chapter 41
2 tuần trước 2633
42
Chapter 42
1 tuần trước 1990
Facebook
TruyenHayTV
WhatsApp
+8468706458