Mới Cập Nhập

Thư Ký Của Bạo Chúa

Thư Ký Của Bạo Chúa
1

Chap 28: 17 phút trước

Tuân Mệnh

Tuân Mệnh
2

Chap 37: 41 phút trước

Không Phải Tôi Muốn Giả Gái

Không Phải Tôi Muốn Giả Gái
4

Chap 29: 1 giờ trước

Miêu Và Miêu Bạc Hà

Miêu Và Miêu Bạc Hà
7

Chap 14: 1 giờ trước

Thi Đại Học Toàn Cầu

Thi Đại Học Toàn Cầu
8

Chap 1: 1 giờ trước

Dior Tiên Sinh

Dior Tiên Sinh
9

Chap 2: 2 giờ trước

Wicked Fetter

Wicked Fetter
10

Chap 2: 3 giờ trước

Cuộc Thi Toàn Cầu.

Cuộc Thi Toàn Cầu.
11

Chap 3: 3 giờ trước

Quý Cô Không Thể Chạm Tới

Quý Cô Không Thể Chạm Tới
14

Chap 32: 10 giờ trước

Dior Tiên Sinh (Blood Moon)

Dior Tiên Sinh (Blood Moon)
15

Chap 3: 14 giờ trước

Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Sạch Đấy

Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Sạch Đấy
16

Chap 39: 15 giờ trước

Act Like You Love Me

Act Like You Love Me
17

Chap 14: 17 giờ trước

Sự Lãng Mạn Của Người Hầu

Sự Lãng Mạn Của Người Hầu
18

Chap 0: 17 giờ trước

Truyện Mới

Wicked Fetter

Wicked Fetter
2

Chap 2: 3 giờ trước

Tù Nhân Rồng

Tù Nhân Rồng
3

Chưa Có Chapter

Sự Lãng Mạn Của Người Hầu

Sự Lãng Mạn Của Người Hầu
4

Chap 0: 17 giờ trước

Back to you

Back to you
5

Chap 0: 20 giờ trước

Dior Tiên Sinh (Blood Moon)

Dior Tiên Sinh (Blood Moon)
7

Chap 3: 14 giờ trước

Thám Tử Của Muiella

Thám Tử Của Muiella
9

Chap 1: 1 ngày trước

Thi Đại Học Toàn Cầu

Thi Đại Học Toàn Cầu
10

Chap 1: 1 giờ trước

Thiên Chi Vãn Ca

Thiên Chi Vãn Ca
11

Chưa Có Chapter

Bân Bân Hữu Lý

Bân Bân Hữu Lý
12

Chưa Có Chapter

Facebook
TruyenHayTV
WhatsApp
+8468706458